Doorlopende leerlijn

DOORLOPENDE LEERLIJN

Het rapport van Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering (2017, p.6) is duidelijk: “Als ‘het’ MKB een onderneming was, dan zou meer dan 60% van de bijdrage van het Nederlands bedrijfsleven aan het Bruto Binnenlands Product, door dit bedrijf worden gerealiseerd. Daarnaast zou dit bedrijf meer dan 70% van de in het bedrijfsleven werkzame mensen in dienst hebben”.

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met nieuwsberichten die stellen dat het MKB in toenemende te maken heeft met ‘groei belemmerende factoren’ zoals de mismatch op de arbeidsmarkt en een beperkte groei van productiviteit.