Doorlopende Leerlijn Lees meer

In het MKB werken veelal mbo opgeleide mensen. Daarom zijn niet alleen de  thema’s macrodoelmatigheid, curriculumontwikkeling en leven lang ontwikkelen belangrijk, maar is ook de aansluiting vmbo-mbo en mbo-hbo essentieel.  

Vanuit het vmbo (Theoretische en Gemengde leerweg) stromen nog (te) veel leerlingen door naar de havo en niet naar het mbo. Dat betekent dat er bijvoorbeeld te weinig leerlingen kiezen voor technische opleidingen binnen het mbo. Hierdoor ontstaat de krapte waar vooral MKB last van heeft.

Kennispact MBO Brabant wil intensiever gaan samenwerken met vmbo en vso-PrO.  Een van de eerste uitwerkingen hiervan kan de samenwerking provincie-Techniekcoalitie-Kennispact MBO Brabant zijn in het kader van de regionale vmbo aanvragen versterking technisch onderwijs (100 miljoen euro per jaar vanaf 2019). 

Het mbo is een onmisbare spil in het realiseren van doorlopende leerroutes v(mb)o-mbo. Met betrekking tot het hbo zijn er in Noord-Brabant al een aantal AD-colleges ontstaan (Associate Degree) waardoor mbo-opgeleide werknemers hun kennis kunnen uitbreiden.