Doorlopende leerlijn

Kernopdracht

Het mbo is een onmisbare spil in het realiseren van doorlopende leerroutes vo-mbo-hbo.

Voor vmbo-leerlingen die voor een beroepskeuze staan is het belangrijk dat vo en mbo nauwer samenwerken, zodat de doorstroom van vooral de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo beter aansluit op het mbo.

Ook de doorstroom van mbo naar hbo is voor verbetering vatbaar. Daarom is in Brabant het hbo onder leiding van Avans gestart met het opzetten van Associate Degree (AD) trajecten. Het AD is een zelfstandige hbo-opleiding (los van hbo-bachelor) in een aparte organisatorische setting. Daardoor ontstaat ook ruimte voor cross-overs tussen verschillende opleidingen van (verschillende) hbo-instellingen.