Experimenteerruimte

Kernopdracht

Naast het verbeteren van en voortborduren op reguliere activiteiten gaan we anders kijken naar oplossingen voor de opgaven van morgen. Dat kunnen ook oplossingen zijn die (nog) niet passen in bestaande kaders. Daarvoor gaan we met partners op zoek naar de regelvrije ruimte, waaronder ook de overheid.

Nieuwe oplossingen betekent ook dat we het oude loslaten en dat we experimenten aandurven. Innovatie moet tot het DNA van Kennispact MBO Brabant gaan behoren. Deze denkwijze moet de basis vormen van vernieuwingen in het MBO, die met de nodige flexibiliteit en snelheid moeten worden ingebouwd.

De organisatie

Projectleider
John Schobben
Experimenteerruimte