Leven Lang Ontwikkelen

In 2030 wordt vanuit de mbo-scholen in elke regio breed, flexibel en modulair LLO- onderwijs aangeboden. Onderwijs van wereldklasse dat aantrekkelijk is voor werkenden en werkzoekenden en tegelijkertijd goed aansluit op de almaar veranderende vraag van het (regionale) werkveld. De verdere digitalisering van het onderwijs gaat hierbij een belangrijke rol vervullen.

Het is nog geen 2030 en toch zijn er de afgelopen jaren al flinke stappen gezet binnen de verschillende mbo-instellingen, maar zeker ook binnen het samenwerkingsverband Kennispact MBO Brabant rondom het thema LLO.

Leven Lang Ontwikkelen is van groot belang voor alle medewerkers op de arbeidsmarkt. Het personeel is het visitekaartje van een bedrijf. Investeer je in medewerkers, dan investeer je in het bedrijf of de instelling. Als opleiders van de regio Brabant kunnen wij daarbij helpen. Dit doen we vooral ook in gezamenlijkheid voor de hele regio Brabant. Op Brabantleert.nl is namens de Brabantse mbo- instellingen inmiddels een ruim aanbod aan arbeidsmarktrelevante cursussen en opleidingen te vinden. Uiteraard bieden we ook maatwerkoplossingen.

De arbeidsmarkt heeft nog meer dan voorheen samenwerkingsverbanden nodig tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Samen moeten wij het doen! Dit vraagt om snelle acties en flexibiliteit van het onderwijs, maar ook bij de overheid en ondernemers.

De ervaringen en succes tot nu toe smaken naar meer en geven vertrouwen in de toekomst. De werkgroep LLO van het kennispact MBO Brabant pakt deze uitdaging gezamenlijk op. Neem vooral contact op als je ideeën of vragen hebt.

Joan Adriaanse
j.adriaanse@curio.nl

De organisatie

Projectleider Leven Lang Ontwikkelen
Joan Adriaanse
Meer nieuws