Deskundigheidsbevordering

Kernopdracht

Nieuwe beroepen vragen om andere curricula en andere wijze van doceren. Docenten moeten up-to-date kennis hebben van de ontwikkelingen in de beroepssector, de infrastructuur (middelen) en een uitgebreid pedagogisch didactisch handelsrepertoire hebben.

De leidende kernthema’s binnen HR Professionalisering zijn:

  1. Versterking expertise vakdocenten in het beroepsonderwijs
  2. Samen scholen – bevordering van gezamenlijke uitvoering scholingsactiviteiten
  3. Personeelsvoorziening: beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel 

De organisatie

Projectleider Human Resources
Bert van Leeuwen
Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering
Meer nieuws