Innovatie & Expertise

Het mbo in Noord-Brabant wil in een permanente dialoog met het Noord-Brabantse bedrijfsleven goed onderwijs ontwikkelen en verzorgen, aangepast aan de eisen van deze tijd en afgestemd op de behoefte van de regio’s, om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van de bedrijven in die regio’s. Goed opgeleide werknemers zijn, zeker in een tijd van grote economische, bedrijfsmatige en demografische ontwikkelingen, uitermate belangrijk.  

 

De organisatie

Projectleider
René Savelsberg
Meer nieuws