Macrodoelmatigheid

Kernopdracht

De arbeidsmarkt verandert. Als gevolg daarvan verandert ook de vraag naar arbeid. Het mbo-onderwijs staat voor de uitdaging een goed aansluiting te realiseren met deze arbeidsmarkt. Daar is een flexibel onderwijsaanbod voor nodig. Bovendien moet het onderwijs zich snel kunnen aanpassen aan die veranderingen

Via de doelstelling macrodoelmatigheid realiseert Kennispact MBO Brabant ook een doelmatiger spreiding van het onderwijsaanbod. Het opleidingsaanbod wordt vastgesteld door de onderwijsinstelling, maar wordt wel afgestemd met andere onderwijsinstellingen en het (regionale) bedrijfsleven. Ook het kostenaspect speelt daarbij een rol.

De organisatie

Projectleider
Jeroen van den Brand