Macrodoelmatigheid

Doelstelling van macrodoelmatigheid is het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de arbeidsmarkt en een doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het opleidingsaanbod bij onderwijsinstellingen ligt, maar steeds in nauw overleg en afstemming met het (regionale) bedrijfsleven.

Onder een doelmatig aanbod verstaan we niet alleen een eventuele herschikking van opleidingen, maar ook een nieuw aanbod voor bestaande en nieuwe doelgroepen.

De organisatie

Projectleider
Peter van Ierland