Nieuws

Beet! rapport

Het rapport over voeding is gereed en de titel is Beet!: Brabant Eet (h)Eerlijk Team.

Op basis van dit rapport wordt een actieplan opgesteld voor onderwijsontwikkelingen. We willen dit vorm geven middels een MBO Innovatie en Expertise Centrum Voeding en gaan proberen dit financieel te ondersteunen door een RIF-aanvraag (Regionaal Investeringsfonds van OCW).
Onze partners zijn in ieder geval ZLTO en ​Provincie ​Noord-Brabant en er zijn nog gesprekken met de HAS, TuE en een aantal  toonaangevende bedrijven op dit terrein.

Zie hier de Beet visuals

Schrijfster hiervan is Gerty van den Bosch​-Habraken van Helicon