Kennispact MBO Brabant

voor matching van

vraag en aanbod

Kennispact MBO Brabant verbindt, deelt kennis en draagt bij aan de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en mbo-instellingen.