Nieuws

Vooraankondiging start MBO 4 opleiding instructeur

Per 1 september 2019 start in Brabant de nieuwe opleiding tot instructeur in het beroepsonderwijs. ROC Tilburg en het Koning Willem 1 College in ‘s-Hertogenbosch gaan deze opleiding gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren.

De mbo-scholen die samenwerken binnen Kennispact MBO Brabant hebben hiertoe besloten.

Het gaat om een 1-jarige opleiding die in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) wordt aangeboden. De opleiding is bedoeld voor:

  • medewerkers van de mbo-scholen, die nieuw in de functie van instructeur benoemd gaan worden en nog niet bevoegd zijn;
  • medewerkers van de mbo-scholen, die reeds in de functie van instructeur werkzaam zijn, onder het overgangsrecht vallen, maar wellicht nog niet volledig bekwaam zijn;
  • medewerkers werkzaam in het vmbo, die hun didactische vaardigheden willen vergroten.

Op dit moment vindt de ontwikkeling van de opleiding plaats door docenten van beide roc’s. Daarvoor is de vorm gekozen van een ontwikkelatelier. Het ontwikkelatelier geeft op een innovatieve wijze inhoud aan de opleiding en hanteert daarbij de vernieuwde visie op leren die door de mbo-scholen in Brabant is ontwikkeld.

Het ontwikkelatelier wordt ondersteund door een projectleider en facilitator van Kennispact MBO Brabant.

De opleidingslocatie is nog niet vastgelegd. Vóór 1 mei 2019 wordt besloten of de opleiding in Tilburg of in ’s Hertogenbosch zal worden uitgevoerd. Indien er genoeg interesse is, wordt een tweede groep in februari 2020 gestart.

Concrete informatie over de opleiding en over de inschrijving volgt voor 1 mei 2019.

Wilt u nu reeds nadere informatie, dan kunt u zich wenden tot de projectleider: Helmi van den Akker – van Zelst (h.vanzelst@kw1c.nl).

Vertrouwend u hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

 

Carly ten Broeke

Directeur school voor Onderwijsassistent en Kinderopvang

ROC Tilburg

en

Jolande van den Heuvel

Directeur Kind & Educatie

Koning Willem I College