Nieuws

Subsidieregeling: mbo kan mkb versterken bij leven lang ontwikkelen

De minister van EZK verhoogt de subsidieregeling MKB!dee van 2 miljoen (in 2018) naar 7,5 miljoen euro voor 2019. De regeling startte vorig jaar en loopt nog tot en met 2021. De exacte hoogte van het beschikbare budget voor 2020 en 2021 bepaalt de minister later. Mbo-scholen kunnen - onder specifieke voorwaarden - zelf een aanvraag doen. Of zij kunnen deelnemen aan samenwerkingsverbanden die in aanmerking komen voor deze subsidieregeling.

MKB!dee is een subsidieregeling die mkb-ondernemers helpt bij het wegnemen van belemmeringen bij investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en toekomstige werkenden. Subsidieaanvragers (het mkb en samenwerkingsverbanden met mbo-scholen) kunnen een projectvoorstel indienen voor vijf verschillende categorieën. De toegekende projecten hebben een looptijd van één jaar.

Het hele artikel kunt u vinden op https://www.mboraad.nl/nieuws/subsidieregeling-mbo-kan-mkb-versterken-bij-leven-lang-ontwikkelen