Nieuws

Start pilot Keuzedeel "Gezonde leefstijl" op 19 februari

Op 19 februari start de pilot van het keuzedeel “Gezonde Leefstijl” op ROC De Leijgraaf, ROC Tilburg, ROC West Brabant en ROC Ter AA. Het keuzedeel is een uitwerking binnen het ontwikkelatelier Life Style Coach, dat weer was voortgekomen uit een werkatelier Zorg. In werkateliers binnen Kennispact MBO Brabant werd en wordt onderzocht welke beroepen in de toekomst nodig zijn. In ontwikkelateliers worden de resultaten uit werkateliers vertaald naar onderwijs.

Kennispact MBO Brabant
Sinds 2015 werken de Brabantse mbo-instellingen samen aan de Brabantse innovatieagenda, nu onder de naam: Kennispact MBO Brabant. Met elkaar leveren ze een bijdrage aan de vernieuwing van de arbeidsmarkt en aan het vinden van antwoorden op de vragen die er zijn over de toekomst van studenten, banen en beroepen. De mbo-instellingen onderzoeken samen hoe de beroepen, de curricula, de didactiek en pedagogiek van morgen er mogelijk uit gaan zien. Wat is daarvoor nodig en hoe kan het resultaat ingezet worden voor het mbo-onderwijs in Brabant? 

Om tot antwoord te komen op deze vragen zijn drie doelen geformuleerd: 

  1. Het versterken van de innovatie- en ontwikkelkracht van het Brabants mbo; 
  2. Creëren van verbinding en dialoog aangaan met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen; 
  3. Het borgen van een samenhangend stelsel beroepsonderwijs, bestaande uit voltijds- en deeltijdonderwijs en educatie in Brabant, passend binnen de kennisinfrastructuur van  Brabant. 
Innovatie en gezonde leefstijl

Werk- en ontwikkelateliers
60% van de banen die er over tien jaar zijn, kennen we nu niet. Mbo-instellingen en bedrijven onderzoeken samen, vanuit maatschappelijke en economische vraagstukken, voor welke beroepen van de toekomst opgeleid moet worden in zogenoemde werkateliers. Door de snelle maatschappelijke veranderingen is een permanente dialoog met bedrijven noodzakelijk over het curriculum. Opleidingen en curricula moeten toegespitst zijn op wat een economische regio en bedrijven nodig hebben.

Op basis van de opbrengsten uit het werkatelier Zorg is in 2016 gestart met een ontwikkelatelier: de Life Style Coach. In het ontwikkelatelier kwam een creatief proces op gang onder leiding van procesbegeleider Peter Nouwens en projectleider Ingrid van der Horst. In 5 bijeenkomsten en volgens een strak plan werkten 10 docenten uit 8 mbo-instellingen aan de ontwikkeling van onderwijsinhoud, een unieke samenwerking.
De Life Style coach is in 2017 uitgewerkt naar een keuzedeel dat op 19 februari 2018 van start gaat als pilot met 36 leerlingen, verdeeld over verschillende mbo-instellingen.

Meer informatie
Meer informatie over de opzet van het keuzedeel “Gezonde Leefstijl” is te vinden in een presentatie op Youtube:

https://youtu.be/hxps0gVjOF4

Ingrid van der Horst, ROC Ter AA, i.v.d.horst@roc-teraa.nl