Nieuws

Staat van het Onderwijs 2022

Staat van het Onderwijs 2022

De Staat van het Onderwijs is woensdag 13 april gepubliceerd. Uit deze publicatie zijn dit de hoofdlijnen voor het MBO:

Basisvaardigheden verdienen meer aandacht

Studenten hebben basisvaardigheden op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en burgerschap nodig voor hun schoolloopbaan en om te functioneren in onze samenleving. Het aantal studenten dat het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd verlaat, neemt toe en het burgerschapsonderwijs stagneert.

Om het deelrapport - De Staat van het Middelbaar Beroepsonderwijs 2022 te lezen: KLIK HIER.

Voor het webinar, waarin de Staat van het MBO wordt besproken: KLIK HIER.