Nieuws

Praktijkgestuurd Leren KW1C helpt gat arbeids-markt Zorg te dichten

Drie jaar geleden startte het Koning Willem I College met een nieuwe leerroute: Praktijkgestuurd Leren (PGL). Bij deze leerroute, die beschikbaar is voor zorgopleidingen (bol), bepalen ervaringen die studenten in de praktijk opdoen voor een groot deel welke kennis en kunde zij wanneer leren. De praktijk is dus leidend en niet de theorie. Hierdoor zijn zij eerder in staat hun cliënten goede zorg te bieden. De populariteit van deze manier van leren neemt enorm toe. De eerste studenten van deze leerroute kregen deze week hun mbo-diploma.

Op dit moment is PGL alleen nog weggelegd voor studenten die in de zorg willen werken. Maar er wordt ook gekeken naar andere sectoren, zoals Techniek, waar ook een groot gat is tussen de vraag en het aanbod van gekwalificeerde medewerkers. Vanaf september zijn ook een aantal bbl-opleidingen ook in PGL-vorm te volgen. Studenten kunnen dan vier keer per jaar instappen, wat de flexibiliteit van de opleiding nog verder vergroot.

Lees hier het hele artikel.

Bron: www.regioinbedrijf.nl