Nieuws

Mbo, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs

De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van OCW. 

Studenten in de coronacrisis krijgen langer recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Dit zijn steunmaatregelen uit het NPO-pakket dat recent is gepresenteerd en is uitgewerkt in een bestuursakkoord. Wij steunen deze maatregelen omdat het de studenten helpt hun studie-achterstanden in te lopen en het ze wapent om op een volwaardige manier de studie af te ronden of te vervolgen.

Lees hier het hele artikel

Bron: www.mboraad.nl