Nieuws

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs

Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in voorschoolse educatie, basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voor extra ondersteuning aan kinderen, leerlingen en studenten die dat nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Scholen en instellingen kunnen vanaf 2 juni de eerste subsidie aanvragen. Houd de site van de Rijksoverheid in de gaten voor meer informatie. Studenten ontvangen een financiële tegemoetkoming. Hiervoor hoeven zij zelf geen actie te ondernemen.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap