Nieuws

Uitnodiging voor Versnellingskamer aan onze stakeholders en niet-opleiders mbo.

De Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) werkt aan een meerjarenagenda voor een sterke beroepsgroep. Wij nodigen u uit om mee te doen.

Wij geloven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het vakmanschap van onze beroepsgroep. Dat we samen de regie moeten nemen om bij te dragen en vorm te geven aan goed en innovatief middelbaar beroepsonderwijs. Om deze doelen te bereiken en invloed te hebben willen we, met elkaar, een meerjarenagenda maken waarin we met initiatieven komen die hieraan bijdragen!

Meld je hier aan.

Bron: beroepsvereniging opleiders MBO