Nieuws

Twee miljoen subsidie voor Brabantse publiek-private samenwerking Beet!

Het ministerie van OCW heeft een subsidie van twee miljoen toegekend uit het Regionaal Investeringsfonds mbo aan het publiek-private samenwerkingsverband Beet!

Samenwerking tussen mbo, hbo en bedrijfsleven in de agrifood sector in Brabant

Beet! heeft als doel om de samenwerking tussen het mbo, hbo en bedrijfsleven in de agrifood sector in Brabant te verstevigen en samen in de komende jaren de duurzame inzetbaarheid van (toekomstig) personeel in de sector te vergroten.

Grote uitdagingen voor de agrifood sector in Brabant

Brabant is de grootste agrifoodproducent van Nederland. De agrifood sector in Noord-Brabant staat echter voor grote uitdagingen als het gaat om water, bodem, natuur, biodiversiteit, stikstof, fijnstof, broeikasgassen en gezondheid. Een integrale aanpak is nodig om te komen tot een duurzame voedselketen. In de sector is tevens sprake van grote personeelstekorten veroorzaakt door ontgroening en vergrijzing en een minder goed imago.

Mbo-ers zijn hard nodig in de agrifood sector

Om de stappen die nodig zijn te kunnen zetten, zijn werknemers nodig met nieuwe kennis en vaardigheden. De agrifood ondernemers en werknemers van morgen zitten nu op het mbo en het hbo. Het bedrijfsleven heeft ze hard nodig. Niet alleen hbo-ers maar zeker ook mbo-ers, want ruim 80% van de werknemers in de agrifood sector in Brabant is mbo geschoold.

Samen aan de slag om innovatie te realiseren

Beet! is een initiatief van Kennispact MBO Brabant waarbij de mbo-instellingen: Yuverta, Curio, Koning Willem I College en Summa College; 50 bedrijven en 5 brancheorganisaties in de agrifood sector; 3 hbo-instellingen: HAS Hogeschool, AVANS hogeschool, Fontys hogeschool en de provincie Noord-Brabant betrokken zijn. 

Deze partijen willen samen nieuwe kennis ontwikkelen en studenten opleiden voor nieuwe beroepen in een duurzame voedselketen.

Doe mee met Beet!

Wil je ook meedoen aan duurzaam innoveren van de voedselketen of meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Beet! door een mail te sturen naar Pascalle Geerlings p.geerlings@yuverta.nl.

Nieuwsgierig? Kijk dan ook even naar dit filmpje