Nieuws

Sociaal Economisch Beeld, Energiespecialist

Energiespecialist en Kennispact MBO Brabant in SER

In het nieuwe Sociaal Economische Beeld van 2018: SER Brabant wordt Kennispact MBO Brabant met het product Energiespecialist genoemd (pagina 9).

Het Sociaal Economisch Beeld is een actuele weergave van de staat van de Brabantse Economie.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de effecten van de energietransitie en de uitdagingen om aan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen.

Hoe mooi is het om met dit geweldige resultaat van de samenwerking Kennispact MBO Brabant te worden genoemd.

 

Het initiatief is een mooi voorbeeld van adaptief onderwijs in een veranderende arbeidsmarkt.