Nieuws

Onderwijsraad: ‘Maatschappelijke opdracht onderwijs wordt bedreigd’

Vroegselectie in het voortgezet onderwijs en het ontbreken van een leven lang ontwikkelen voor volwassenen, zijn twee van de belangrijkste tekortkomingen van het Nederlandse onderwijsstelsel. De MBO Raad onderschrijft de conclusie van de Onderwijsraad dat hierdoor de maatschappelijke opdracht van het onderwijs wordt bedreigd. 

In het rapport ‘Stand van educatief Nederland 2018’ stelt de Onderwijsraad dat de doorgeschoten differentiatie in het onderwijs de tweedeling in de maatschappij versterkt. Opleiding, inkomen en sociaal-culturele achtergrond bepalen met wie je in de klas komt en wie je later op de werkvloer spreekt. Hierdoor komen jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar steeds minder tegen.

Het hele artikel kunt u vinden op https://www.mboraad.nl/nieuws/onderwijsraad-%E2%80%98maatschappelijke-opdracht-onderwijs-wordt-bedreigd%E2%80%99