Nieuws

Onderwijsinnovatie voor het beroepsonderwijs in Brabant en de rest van Noord Europa

Afgelopen vrijdag was prof. dr. Filip Dochy op bezoek in Tilburg. Op uitnodiging van Kennispact mbo Brabant en Fontys Leraren Opleiding Tilburg gaf hij een lezing over de HILL methode: High Impact Learning that Lasts.

Dochy is onderwijskundige en ontwierp een krachtig model voor vernieuwing van het onderwijs: High Impact Learning that Lasts (HILL). Sleutelbegrippen in zijn methode zijn: meer vertrouwen in de student, minder controle, aanzetten tot kritisch denken en creativiteit, stop toetsen, haal de levensechte praktijk naar binnen en stop teaching! Het rendement van (traditionele) lessen en colleges bedraagt maar 5%.

Dochy inspireerde en overtuigde. Er zijn ideeën geplant, maar realisatie in de eigen praktijk vraagt inspanning, creativiteit, visie en teamwork. De kracht van het HILL model is dat het berust op meer dan een overtuiging of visie; Dochy draagt veel wetenschappelijke onderbouwing aan.

In zijn lezing vergeleek hij de kwaliteit en effectiviteit van onderwijs In Finland met België en Frankrijk. In Brabant beginnen de waarden naar de goede kant te draaien, grapte hij!

Meer lezen: http://www.highimpactlearningthatlasts.com/