Nieuws

OCW investeert in rol mbo bij uitdagingen Brabantse zorgsector

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kent ruim zeven ton subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds MBO toe aan het samenwerkingsverband voor het MBO Innovatie & Expertise Centrum (MIEC) Zorgtechnologie Noord-Brabant.

Het doel: zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers betaalbaar en toegankelijk te houden.

Grote uitdagingen voor zorg en welzijn sector in Brabant

De zorgsector heeft te maken met grote uitdagingen. Zorgorganisaties worden niet alleen  geconfronteerd met een grotere zorgvraag, deze wordt tegelijkertijd ook complexer. Zet daar tegenover de oplopende tekorten aan deskundig zorgpersoneel en je ziet dat een transformatie van de zorg nodig is. Inzet van technologie en digitalisering maakt veranderingen mogelijk die nodig zijn om in de toekomst kwalitatieve en toegankelijke zorg te kunnen blijven garanderen.

Duurzame oplossingen vanuit het mbo-onderwijs
In het mbo-onderwijs is geconstateerd dat het gebruik van technologie steeds belangrijker wordt in het werk van zorgverleners. Voor het mbo ligt er dan ook een belangrijke taak én uitdaging om zorgverleners voor te bereiden op een toekomst waarin het werken met technologie als het nieuwe normaal wordt beschouwd. 

MIEC Zorgtechnologie, waarbij diverse zorg- en welzijnsinstellingen en mbo-scholen samenwerken, zet volop in op nieuwe technologieën en digitalisering. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om nieuwe werkroutines, werkprocessen en diensten te ontwikkelen, die waarde toevoegen voor zowel zorgverleners als zorgvragers.

Samen zorgen de partners voor ontwikkeling van nieuwe kennis, opleiden van studenten en scholing van medewerkers.

MIEC Zorg & Technologie
De MIEC Zorg & Technologie is een initiatief van Kennispact MBO Brabant. Vanuit Kennispact MBO Brabant zijn Koning Willem I College, Summa College, ROC Nijmegen, ROC Tilburg, Curio en ROC Ter Aa aangesloten.

Binnen de publiek-private samenwerking MIEC Zorg & Technologie trekken zij op met zorg- en welzijnsinstellingen:

 • Transvorm, met 220 aangesloten leden
 • Amarant,
 • De Wever,
 • Thebe
 • Savant
 • Oro
 • Elkerliek Ziekenhuis
 • De Zorgboog
 • Avans Hogeschool 
 • Archipel
 • Máxima Medisch Centrum
   

Gedurende de projectperiode zullen meer instellingen aansluiten.

Daarnaast zijn Fontys, Care Innovation Center en Coöperatie Slimmer Leven aangesloten bij het initiatief.

Voor meer informatie neem dan contact op met Helmi van den Akker - van Zelst: h.vanzelst@kw1c.nl