Nieuws

Ministerie werkt verder aan toekomstvisie voor mbo

Het ministerie van Onderwijs werkt aan een nieuwe visie op het mbo. Vijf werkgroepen buigen zich over de vraag: hoe ziet het mbo er in 2030 uit? In de open aanpak kan iedereen zijn steentje bijdragen.

Het project ‘MBO in 2030’ wil in co-creatie met zoveel mogelijk betrokkenen – scholen, docenten, studenten, werkgevers – tot een toekomstvisie voor het mbo komen. In december 2019 is tijdens een werkatelier gebrainstormd over de contouren van zo’n nieuwe visie. Volgens deze visie zijn er in 2030 geen mbo-scholen meer maar ‘regionale centra voor innovatie en beroepsonderwijs’. Concurrentie tussen onderwijsinstellingen bestaat niet meer, iedere regio krijgt een bepaald budget. Studenten volgen individuele leerroutes en komen tijdens hun werkzaam leven periodiek terug naar het onderwijs voor bijscholing.

Lees hier het hele artikel.

Bron: www.mbo-today.nl