Nieuws

Meer flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen waarmee een flexibel en aantrekkelijk onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden ontwikkeld kan worden.

Hiervoor stelt minister Van Engelshoven €20 miljoen beschikbaar.

‘’Met deze subsidie kunnen mbo-scholen zorgen voor een betere aansluiting op de behoefte van werkenden of werkzoekende volwassenen voor bij- en omscholing. Ook de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt hierdoor verkleind’’, aldus Van Engelshoven. Vanaf heden tot en met 2022 kunnen samenwerkingsverbanden de subsidie aanvragen.

 

Lees hier het hele artikel.