Nieuws

Mbo, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs

De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van OCW. Hieruit blijkt dat het kabinet geen extra geld uitgeeft aan steunmaatregelen voor studenten, maar dat het onderwijs dit zelf moet vinden in de begroting. MBO Raad, VH, VSNU en de studentenbonden doen daarom een dringend beroep op de minister van OCW, het kabinet en Tweede Kamer om deze bezuiniging ongedaan te maken.

Lees het nieuwsbericht en de brief aan de minister op de website van de MBO Raad

Bron: www.mboraad.nl