Nieuws

Kwaliteitsagenda’s: alle mbo-scholen klaar voor volgende stap

Alle mbo-scholen werken de komende jaren verder aan het verbeteren van het middelbaar beroepsonderwijs. In kwaliteitsagenda’s hebben zij samen met scholen en bedrijven in de regio hun ambities voor de komende jaren vastgelegd.

Op maandag 27 mei bood de onafhankelijke commissie die de agenda’s beoordeelde haar advies aan minister Ingrid van Engelshoven aan. Ton Heerts: “Het Nederlandse mbo is al goed en zal met het realiseren van deze ambities alleen nog maar beter worden.”

De kwaliteitsagenda’s vloeien voort uit het Bestuursakkoord Trots, vertrouwen en lef dat de MBO Raad en minister Van Engelshoven vorig jaar februari sloten. In dit akkoord is afgesproken dat scholen de ruimte krijgen om samen met bedrijven, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer