Nieuws

Kennispact MBO Brabant ontwikkelt Lesbrief Robot Support Engineer en keuzedeel Robot Service Engineer

Vorig jaar heeft Kennispact MBO Brabant een werkatelier Industriële Automatisering gehouden. Bedrijven  en docenten bogen zich in 5 werksessies over de vraag: hoe zien toekomstige beroepen in dit werkveld eruit.

Op basis van een gemeenschappelijke analyse ontstonden er twee nieuwe beroepsbeelden: de Remote Service Engineer en de Robot Support Engineer.

De Remote Service Engineer is een oplossingsgerichte technicus die service verleent op afstand aan de mensen die in een productieproces werken met een of meerdere machines (vaak verschillende leveranciers). De Robot Support Engineer is in  staat om robots in de industriële en/of civiele omgeving maximaal te laten functioneren (activeren / inleren van de robot, onderhoud, aanpassen / tweaken van inzet, oplossen van storingen (op locatie) etc.

Op basis van deze opbrengst is Kennispact MBO Brabant een ontwikkelatelier gestart, met als doel de opbrengsten uit het werkatelier te vertalen in onderwijs. Een aantal docenten is regelmatig bij elkaar geweest, en heeft ook regelmatig e.e.a. getoetst bij bedrijven. Fontys Hogeschool en Avans hebben deelgenomen aan dit proces.

Voor Robot Support Engineer is een praktische lesbrief gereed, maar deze zal werkende weg vanaf september steeds aangepast worden op basis van de lessen die de docenten vanaf september gaan geven.

Voor Remote Service Engineer is een apart keuzedeel ontwikkeld. Het keuzedeel is gereed en is aangemeld bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Met name ROC Tilburg, Curio en Koning Willem 1 College zullen dit keuzedeel gaan aanbieden.

Deze ontwikkeling is een  mooi voorbeeld van hoe onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk optrekken en komen tot onderwijsvernieuwing.