Nieuws

Hybride docentschap

Employeneurs als hybride docenten leiden nieuwe generatie technici op
Fontys, Kennispact MBO Brabant en TMC partners in opleiden volgende generatie technische professionals

 

EINDHOVEN – Fontys Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs, Kennispact MBO Brabant en TMC slaan de handen in één om met hybride docenten een oplossing te bieden voor het tekort aan goede technische docenten. De drie partijen zijn bezig om wensen en behoeften te concretiseren zodat TMC-Employeneurs als zelfverzekerde docenten de volgende generatie technische professionals te inspireren en op te leiden. Een constructie die past bij de behoefte in het onderwijs én perfect past binnen het arbeidsmodel van TMC.

 

Net als het bedrijfsleven heeft het onderwijs moeite met het invullen van vacatures. Daarbij kan het onderwijs (vaak) niet concurreren met de hogere beloning die het bedrijfsleven biedt. Peter van Ierland, verantwoordelijk voor Kennispact MBO Brabant, het samenwerkingsverband van acht MBO-scholen geeft aan dat steeds minder technische professionals uit de praktijk overstappen naar het onderwijs. “En het aantal aanmeldingen voor de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs loopt ook al jaren terug”, bevestigt Gerard Lenssen, directeur van Fontys Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. “Het daagt ons uit om te zoeken naar oplossingen buiten de reguliere trajecten.” Samen met TMC besloten zij te onderzoeken of het arbeidsmodel van TMC mogelijkheden biedt om technische professionals onder passende voorwaarden voor de klas te krijgen.

 

“Wij zijn ervan overtuigd dat het de mensen achter de techniek zijn die de wereld mooier, efficiënter en duurzamer maken. Als die mensen er straks niet meer zijn, hebben we een probleem dat groter is dan één bedrijf of één sector.”

 

Ronald van Gerwen, CEO TMC Nederland: “TMC is een partner in de hightech industrie. Je verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling daarvan, hoort daarbij. Voor ons is het logisch dat wij onze mensen de mogelijkheid geven dit te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat het de mensen achter de techniek zijn die de wereld mooier, efficiënter en duurzamer maken. Als die mensen er straks niet meer zijn, hebben we een probleem dat groter is dan één bedrijf of één sector.” Employeneurship, het arbeidsmodel van TMC, zorgt voor technische professionals met een uniek dna. Ze staan open voor uitdagingen, hebben een hoge mate van betrokkenheid, werken flexibel en zijn gewend om kennis te delen. “Daarbij zijn veel van onze Employeneurs maatschappelijk betrokken, trots op hun vak en dat willen ze graag laten zien. Dat blijkt wel uit de ruim veertig enthousiaste collega’s die reageerden op een eerste oproep binnen onze organisatie.”

Inmiddels heeft er een eerste pizzasessie plaatsgevonden met alle betrokkenen om ideeën uit te wisselen en de volgende stappen te bepalen om Employeneurs voor de klas te krijgen. Gezamenlijk hebben de partijen een oriëntatietraject ingericht met onder andere meeloopdagen waarin gekeken wordt naar skills, aanwezig kennis en beschikbare uren. Het streven is om uiteindelijk komend schooljaar te kunnen invullen met een stuk of tien TMC-Employeneurs als hybride docent.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

TMC

Lotte Geertsen, Manager TMC Entrepreneurial Lab  

T: 06 557 149 68

E: lotte.geertsen@tmc.nl

Fontys Pro Educatie (hierin is alle onderwijs voor professionals ondergebracht w.o. de opleiding Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs)

Jeroen Vreugdenhil, Marketing- en communicatiemedewerker

T: 06 – 38 07 01 31

E: j.vreugdenhil@fontys.nl

Kennispact ROC Brabant
Bert van Leeuwen, Projectleider HR

T: 06 – 50233011

E: bvleeuwen@onderwijsgroeptilburg.nl

www.tmc-employeneurship.com

 

TMC | PEOPLE DRIVE TECHNOLOGY

TMC is een unieke hightech consultancy organisatie. Wij voorzien ambitieuze bedrijven van kennis en expertise zodat zij hun innovatiekracht en continuïteit kunnen waarborgen. Ons unieke model, Employeneurship, biedt technische talenten de optimale randvoorwaarden om sturing te geven aan hun eigen carrière en waarde te kunnen toevoegen aan deze organisaties.
 

EMPLOYENEURSHIP: EEN SPECIAAL SOORT INGENIEURS
Employeneurship is ongeëvenaard en biedt deskundigen met allerlei achtergronden zowel de voordelen van een vast dienstverband als de mogelijkheden van het ondernemerschap. Dit zorgt voor een uitdagende, stimulerende omgeving.

EMPLOYENEURSHIP

Bij TMC combineren we de veiligheid van een vast contract met de passie van ondernemerschap. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor in de unieke positie zijn om te focussen op continue ontwikkeling van onszelf, de bedrijven waarvoor we werken en onze industrie in het algemeen. Ons unieke model, Employeneurship, heeft alles in zich om dit te ondersteunen.

WERELDWIJD INVLOED

We zijn een echte internationale organisatie met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Italië, Zweden, Dubai en Noord-Amerika. Onze invloed en denkwijze reiken echter nog veel verder, onze projecten en onze klanten zijn overal te vinden. Van de mijnen in Madagaskar tot hightechfabrikanten in China; onze Employeneurs voelen zich overal thuis.

www.fontys.nl/pro

 

FONTYS PRO EDUCATIE 

Fontys kent en snapt het onderwijs als geen ander. Al tientallen jaren leiden we leraren op en zijn we actief met het professionaliseren van onderwijsprofessionals. In de meest brede zin: we bieden oriëntatietrajecten, begeleiding, reguliere trajecten naar diplomering maar ook de mogelijkheid om zelf modules te combineren tot een persoonlijk passend opleidingstraject. Of het nu is voor  professionals die zoeken naar verdieping en verbreding in het onderwijs of voor professionals uit andere sectoren die (ook) in het onderwijs willen werken.

Samen vormen we netwerken om inhoud en vorm te geven aan duurzame ontwikkeling. Want (loopbaan)ontwikkeling houdt niet op. Wij begrijpen dat continu blijven leren en reflecteren als goed voorbeeld dient. Wij noemen dat samen opleiden, samen onderzoeken en samen professionaliseren.

Alleen op die manier zijn we nauw verbonden en houden we elkaar scherp. In elke fase van je loopbaan. Omdat het altijd beter kan.

Wij zetten nooit een punt, maar altijd een komma.

Fontys Pro, Voor Vooruitdenkers.

 

www.kennispactmbobrabant.nl/

 

KENNISPACT MBO BRABANT

 “Voor het realiseren van de Brabantse ambities is het MBO een belangrijke en onmisbare schakel, het is de ziel van de meso-economie” - SER Brabant

 

Gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt (krapte) en de ontwikkeling binnen het bedrijfsleven( technologisering) is het noodzakelijk om de kwaliteit van de beroepsbevolking op peil te houden. Dit doen we als mbo-instellingen niet alleen binnen het initieel onderwijs, maar ook door samen met het bedrijfsleven de zittende werknemers bij te scholen (leven lang ontwikkelen).

Maar naast het beroepsonderwijs willen en kunnen de mbo instellingen ook bijdragen aan het gericht scholen van mensen die nu aan de kant staan. Talenten die, met de nodige gerichte ondersteuning, prima kunnen participeren op de arbeidsmarkt en daar, gezien de krapte, zeker ook van toegevoegde waarde zijn.

Kennispact mbo Brabant sluit aan bij en werkt mee aan de verschillende agenda’s in Noord-Brabant, waaronder de Provinciale agenda/ beleidsvisie “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019” van de provincie  (via Pact Brabant) , Agenda Brainport Arbeidsmarkt Commissie en de regionale (Human Capital) agenda’s van de verschillende arbeidsmarktregio’s. Kennispact draagt ook bij aan de verdere ontwikkelingen rondom de prioritaire thema’s voeding en energietransitie.

 

https://vimeo.com/310350119