Nieuws

Gezamenlijk pleidooi voor vaccineren onderwijswerknemers

Onderwijspersoneel moet expliciet opgenomen worden in de vaccinatiestrategie van het Kabinet. Deze oproep doen de MBO Raad, Vo-raad, PO-Raad, VH, VSNU, AOB, CNV, AVS, FvOv, Stichting Platform vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, Ouders & Onderwijs gezamenlijk aan de ministers van VWS en Onderwijs. Het specifiek benoemen van het onderwijspersoneel is belangrijk vanwege het hebben van uitzicht op het weer kunnen hervatten van onderwijs op locaties.

Lees hier het hele artikel.

Bron: www.mboraad.nl