Nieuws

Geef mbo’er hogere stagevergoeding dan student in hoger onderwijs

Studenten in het mbo moeten een hogere stagevergoeding krijgen dan studenten in het hoger onderwijs, stelt Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Onlangs vergaderde de Tweede Kamer over het mbo. Een groot deel van het debat ging over de positie van de mbo-studenten en hun stagevergoeding. De Kamer was het er in het algemeen over eens dat de hoogte van een stagevergoeding van mbo-studenten niet mocht verschillen van die van hbo- of wo-studenten.

 

Hij stelde dat de stagevergoeding van mbo’ers eigenlijk nog hoger zou moeten dan voor studenten in het hoger onderwijs. De begeleiding van de mbo’ers is goedkoper en ze zijn eerder praktisch inzetbaar zo is de gedachte van de ChristenUnie. Ingrid van Engelshoven is het niet eens met de visie van het CU-Kamerlid. Volgens de minister zit in de redenering van Bruins een salariscomponent en daar is een stagevergoeding niet voor bedoeld. Zij moest in antwoord op vragen van de PvdA wel toegeven dat het Rijk mbo-studenten aanzienlijk minder stagevergoeding geeft dan studenten in het hoger onderwijs en dat hier eigenlijk geen goede argumenten voor zijn.

 

Lees hier het hele artikel.