Nieuws

Friesland College en Noorderpoort trekken samen

Het Friesland College en Noorderpoort gaan samen optrekken in een practoraat Leven Lang Ontwikkelen. Beide mbo-instellingen stellen een practor aan, om te onderzoeken wat de meest effectieve manier is om de noordelijke arbeidsmarkt klaar te maken voor een toekomst waarin vakmannen en vakvrouwen vooral wendbaar moeten zijn.

De wereld verandert snel. Professionals kunnen niet een hele loopbaan teren op één opleiding, maar moeten voortdurend hun kennis en vaardigheden op peil houden. De inhoud van nu is niet de inhoud van morgen. Bovendien: vakken en beroepen verdwijnen, maar er duiken ook weer nieuwe kansen op. Dat vraagt om arbeidsmobiliteit en bijscholing. Ofwel: een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Lees hier het hele artikel.

Bron: Noorderpoort