Nieuws

Brede coalitie wil meer waardering voor beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs en academisch onderwijs verdienen een gelijke waardering. Dat voorstel maakt onderdeel uit van het door een brede coalitie van onderwijs-organisaties gepresenteerde discussiestuk ‘De toekomst van ons onderwijs.’

Een brede coalitie van onderwijsorganisaties, waaronder sectorraden als de MBO Raad en de VO Raad, maar ook vertegenwoordigers van leerlingen en studenten, roept op tot een discussie over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. De organisaties hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een nieuw onderwijsstelsel. Het discussiestuk ‘De toekomst van ons onderwijs’ pleit onder andere voor meer investeringen in voorschoolse educatie, om zo taalachterstanden zo vroeg mogelijk weg te werken.

Lees hier het hele artikel.

Bron: MBO Today