Nieuws

Bijeenkomst bij de Provincie

Maandagavond 15 april was de bijeenkomst voor het maatschappelijk middenveld en belangenverenigingen op het Provinciehuis. Hiervoor was Kennispact MBO Brabant uitgenodigd naar aanleiding van de brief die gestuurd was naar de informateur mevrouw Huijbregts-Schiedon.

De regiegroep (Roy van Heumen en Peter van Ierland) heeft Kennispact MBO Brabant daar vertegenwoordigd. In totaal zijn er 87 brieven en/of manifesten ingediend bij de Provincie (tot heden). Van de indieners waren velen gisteren aanwezig. In een plenair gesprek en in een aantal ronden met vijf verschillende thema’s konden aanwezigen aangeven wat ze belangrijk vonden. Vervolgens kon daarop gereageerd worden.

De thema’s waren:

Sociaal Brabant (met o.a. cultuur, sport, erfgoed, leefbaarheid)

Groen Brabant (met o.a. landbouw, energie, natuur)

Veilig Brabant (met o.a. ondermijning, handhaving, toezicht)

Bereikbaar Brabant (met o.a. verkeer, vervoer, innovatie)

Welvarend Brabant (met o.a. economie, leegstand, vestigingsklimaat, wonen, arbeidsmarkt/onderwijs).

Na deze plenaire bijeenkomst was er gelegenheid om te netwerken met de aanwezige deelnemers en de lijstrekkers van de politieke partijen. Daar heeft de regiegroep Kennispact MBO Brabant voor het voetlicht gebracht en wellicht zelfs gesproken met de toekomstige gedeputeerde.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zie artikel op https://www.brabant.nl/subsites/formatie/nieuws/79-manifesten