Leven Lang Leren

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen zijn dus van grote economische en maatschappelijke waarde. Economisch vanwege het feit dat de continuïteit, de ontwikkeling en de vestiging van bedrijven mede afhangt van de actuele kwaliteit (en ook kwantiteit) van de beschikbare werknemers.

Duurzame inzetbaarheid heeft ook maatschappelijke waarde omdat inzetbaarheid de werk-, inkomens- en daarmee bestaanszekerheid van werkenden en werkzoekenden bepaalt.De groene en de grijze druk nemen toe. De beroepsbevolking neemt af. De aandacht voor de ontwikkeling van zittende werknemers neemt toe, niet alleen vanuit overheidswege, maar ook vanuit de branches zelf. De ontwikkeling van een techniekcoalitie in Noord-Brabant is hier een goed voorbeeld van, evenals de zorgconvenanten die regionale partijen samen met Transvorm hebben opgesteld. Ook de Human Capital Agenda’s van de verschillende arbeidsmarktregio’s spelen hier al langer op in. 

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen zijn dus van grote economische en maatschappelijke waarde. Economisch vanwege het feit dat de continuïteit, de ontwikkeling en de vestiging van bedrijven mede afhangt van de actuele kwaliteit (en ook kwantiteit) van de beschikbare werknemers. Duurzame inzetbaarheid heeft ook maatschappelijke waarde omdat inzetbaarheid de werk-, inkomens- en daarmee bestaanszekerheid van werkenden en werkzoekenden bepaalt.

 Het thema leven lang ontwikkelen bevat twee componenten, duurzame inzetbaarheid van werkenden bij bedrijven en educatie voor specifieke doelgroepen. Beiden hebben betrekking op arbeidsparticipatie, flexibiliteit en mobiliteit op de arbeidsmarkt en

werken ondersteunend aan de vraag van het bedrijfsleven en/of overheden om werknemers arbeidsfit te houden en werkzoekenden voor te bereiden op arbeidsparticipatie.  

 

Duurzame inzetbaarheid/Leven Lang Ontwikkelen: pilot Techniek

Het mbo is de natuurlijke samenwerkingspartner van het regionale bedrijfsleven, instellingen en lokale overheden en treedt op als leverancier van maatwerk voor bedrijf én individu. 

Een van de doelen van Kennispact MBO Brabant is om te komen tot de uitwerking van een opleidingsinfrastructuur waar mbo-instellingen, in het kader van duurzame inzetbaarheid, bij en met bedrijven en instellingen een dekkend en gebalanceerd aanbod van op-, bij- en omscholingstrajecten aanbieden. 

De provincie Noord-Brabant heeft middels de agenda van Pact Brabant sterk ingezet op de robotiseringsagenda. Binnen deze agenda zijn een aantal zaken aan de orde; zijn bedrijven en de werknemers toekomstproof en kunnen brancheorganisaties en scholen adequaat ondersteunen middels scans en opleidingen/cursussen en trainingen.

In dit kader is er door Brabant Advies, VNO-NCW Brabant Zeeland, Fontys, Avans Hogeschool, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto VNI en Kennispact MBO Brabant een OP Zuid aanvraag gedaan, waarbij de nadruk ligt op (opleidings-)activiteiten vanuit HBO en WO (deze aanvraag is niet goedgekeurd).  

Op verzoek van de brancheorganisaties wil Kennispact MBO Brabant samen met de partners in de Techniek (en de O&O fondsen) een duurzame opleidingsinfrastructuur opzetten in het kader van duurzame inzetbaarheid. FME, Metaalunie en Uneto VNI willen de krachten bundelen om gezamenlijk vanuit de vraagzijde het functioneren van de technische arbeidsmarkt te verbeteren en het acute tekort aan technisch personeel aan te pakken.