Nieuws

Stagetekorten in mbo door aanhoudende coronamaatregelen

Uit de nieuwste cijfers van SBB blijkt dat momenteel 20.493 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. Vooral in de zorg en de horeca, sectoren die om verschillende redenen onder druk staan door de coronacrisis, namen de tekorten de laatste maanden verder toe.

Zorgen zijn er ook over de stijging van stagetekorten voor studenten die de entreeopleiding volgen en niveau 2. Juist deze studenten hebben in deze crisis extra aandacht nodig. SBB is daarom blij met het Nationaal Programma Onderwijs dat het kabinet vorige week presenteerde, waarin onder andere de subsidieregeling Praktijkleren wordt opgehoogd en extra geld wordt vrijgemaakt voor het verlengen van het stageoffensief. SBB blijft er in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven vol op inzetten om ook in het komende studiejaar extra stages en leerbanen te werven.

Lees hier het hele artikel.

Bron: www.s-bb.nl