Nieuws

Reactie op commissie-Borstlap: ‘Zorgen om kwetsbare groepen’

De MBO Raad beschouwt het rapport van de commissie-Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt als inspirerend voor het beroepsonderwijs. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “De aandacht in het rapport voor de continue ontwikkeling van de beroepsbevolking is een keiharde bevestiging van de opdracht aan het onderwijs. Het mbo heeft een belangrijke rol in leven lang ontwikkelen.”

Met Borstlap deelt de brancheorganisatie de zorg om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, de kans lopen hun werk te verliezen of onvoldoende uitzicht op werk te hebben. “Juist zij verdwalen over het algemeen op de arbeidsmarkt in de flexbaantjes en zijn daardoor minder in staat een bestaan met structuur en voldoende inkomen op te bouwen. De onzekerheid die de commissie-Borstlap beschrijft treft deze groepen het hardst. Laat dit rapport dan ook een oproep zijn aan overheid, beroepsonderwijs en bedrijfsleven om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid een extra tandje bij te zetten voor ook deze groep.”

Lees hier het hele artikel.

Bron: MBO Raad