Nieuws

Nieuwe certificaten voor leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen gemakkelijker te maken, kunnen volwassenen in het niet-bekostigd onderwijs een of meer onderdelen van een mbo-opleiding volgen en die afsluiten met een certificaat.

Maandag 13 januari stelde de minister van OCW opnieuw een aantal onderdelen vast die hiervoor in aanmerking komen.

Een voorbeeld is het keuzedeel Oriëntatie blockchain. Hiermee vergroot de beginnend beroepsbeoefenaar zijn of haar kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchaintechnologie.

Een voorbeeld van een beroepsgericht onderdeel is Ruwbouw timmeren, waarbij de student gangbare timmerwerkzaamheden leert uitvoeren.

Bekijk het volledige overzicht in de Staatscourant >

Bron: SBB.nl