Human Captilal lees meer

Instroom van nieuwe medewerkers komt niet meer als vanzelfsprekend van de lerarenopleidingen.  Hybride docentschap en circulaire carriers zijn waarschijnlijk noodzakelijk om op termijn aan de behoefte van goed gekwalificeerde onderwijsgevenden te kunnen voldoen.

 

Van onze medewerkers vragen we meer didactische kwaliteiten, flexibiliteit, ondernemers- en vakmanschap, innovatief vermogen, daad-/slagkracht, meer samenwerking en kennisdeling/-circulatie. Kortom: de rol van de onderwijsgevende zal ook moeten meebewegen met de eisen van de tijd.