De organisatie

Kennispact MBO Brabant wordt aangestuurd door een stuurgroep uit het Brabants Bestuurders Overleg (BBO) met daarnaast een regiegroep, die samen met een groep projectleiders verantwoordelijk is voor de uitvoering

 • Stuurgroep: Cor van Gerven, Peer van Summeren en Fred van de Westerlaken
 • Regiegroep: Roy van Heumen, Peter van Ierland en René Savelsberg
 • Beleidsondersteuning: Olivia van Weert
 • Themaprojectleiders:
  Mathilde Kuiper (Leven Lang Leren)
  Frits van de Wiel (Educatie)
  Bert van Leeuwen (HR)
  John Schobben (Curriculumvernieuwing & Experimenteerruimte)
  John Spierings (Communicatie en promotie)