De organisatie

Kennispact MBO Brabant wordt aangestuurd door een stuurgroep uit het Brabants Bestuurders Overleg (BBO) met daarnaast een regiegroep, die samen met een groep projectleiders verantwoordelijk is voor de uitvoering

 • Stuurgroep: Cor van Gerven, Peer van Summeren en Fred van de Westerlaken
 • Regiegroep: Roy van Heumen en Peter van Ierland
 • Beleidsondersteuning: Oliva van Weert
 • Themaprojectleiders:
  Joan Adriaanse ( Leven lang ontwikkelen)
  Jeroen van den Brand (Macrodoelmatigheid)
  Bert van leeuwen (Deskundigheidbevordering)
  René Savelsberg ( Innovatie & Expertise)
 • Kwartiermaker:
  Gerty van den Bosch (Innovatie & Expertise)
  Stijn Weijermans ( Innovatie & Expertise)